Škola Jednotné medicíny a psychosomatiky

Tříleté vzdělání v oboru Psychosomatiky a Jednotné medicíny.

Filosofie Jednotné medicíny

Pojem Jednotná medicíny v sobě obsahuje synergii znalostí západní medicíny a nauk tradičních léčebných metod, dnes označovaných za „alternativní“.

Každý terapeutický přístup, každá metoda má své místo na poli léčení. Není rozdílu, zda je produktem západní medicíny, východních filosofií, či obyčejné lidské moudrosti a zkušenosti. Vše, co prokazatelně pomáhá a prospívá lidskému zdraví se má těšit stejné úctě a stejné vážnosti.

Filosofie Jednotné medicíny si klade za cíl, smířit zdánlivě nesmiřitelné, propojit zdánlivě nepropojitelné. Vytvořit nový prostor spolupráce, kde si chirurg bude podávat ruce s homeopatem, imunolog s bylinkářem, pediatr s rodinným terapeutem a závěrem všichni se všemi.

Pro koho je studium určeno ?

 • Pro všechny, kteří se skutečně zajímají o lidské zdraví a podstatu jeho fungování
 • Pro odborníky, kteří se ve své praxi věnují uzdravování ať už z pohledu biologického, psychického či sociálního

Co získáte

Odborné vzdělání srovnatelné s titulem magistra v tradičním školském systému.
Dovednosti terapeuta srovnatelné s absolventy terapeutického výcviku.
Znalosti k poskytováním služeb v oborech osobnostního rozvoje, psychosomatických poruch, poradenství v odvětví sociálních patologií, obohacení v oborech jako je logopedie, speciální pedagogika, poradenství v partnerské a rodinné terapii, léčitelském poradenství.
Závěrem studia bude certifikát o absolvování vzdělání v rozsahu 480 hodin.

Náplň a rozsah studia

První ročník

 • Základní principy psychosomatického myšlení.
 • Principy fungování informačního pole, teorie mikrokosmu a makrokosmu.
 • Základy systemického nahlížení na nemoc a zdraví.
 • Základy anatomie a fyziologie.
 • Základy biochemie. Biochemické dopady acidobazické rovnováhy v těle.
 • Základy embryologie.
 • Principy fungování lidského těla podle TČM.
 • Přehled diagnostických metod pro zjišťování nemocí v těle.

Druhý ročník

 • Patofyziologie, přehled nemocí a jejich patologické příčiny z hlediska biologického a biochemického fungování organismu.
 • Přesah nemocí do psychosomatické symboliky.
 • Psychosomatická mapa těla. Energetické fungování těla.
 • Diagnostika psychosomatiky na časové ose života jednotlivce. Základy rodinné terapie.
 • Transgenerační diagnostické přesahy, vývojové poruchy dětí.
 • Spiritualita, jako východisko k pochopení ke smyslu života a zdraví.
 • Energetické fungování těla.
 • Celospolečenské tendence současné občanské společnosti, jež jsou zdrojem „civilizačních“ nemocí.
 • Rizika „léčení“ západní medicíny.
 • Onkologická problematika a falešně pozitivní diagnostika u chronických onemocnění a její dopady.

Třetí ročník

 • Terapeutické techniky, praktické zkušenosti s jejich použitím v praxi.
 • Terapeutické preparáty přírodní medicíny, fytoterapie, informační medicína, homeopatie, fyzioterapie, ajurvéda a další.
 • Životospráva a léčení výživou.
 • Používání psychospirituálních metod.
 • Kazuistické příklady léčení v principu Jednotné medicíny.
 • Praktická cvičení.
 • Závěrečné testy v dosažených dovednostech.

Podmínky studia

Vstup do vzdělávání

S vážnými zájemci bude veden vstupní pohovor o motivacích ke studiu. Pohovory se uskuteční během září 2022. Termíny pohovorů budou sděleny individuálně na základě závazných přihlášek.

Přihlašujte se, prosím, na adrese skola@progressive.cz

Do přihlášky uveďte jméno příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefonický a mailový kontakt.
Každý účastník přihlašuje pouze sám sebe, není možné v zastoupení přihlásit někoho jiného.

Podmínka dosavadního vzdělání je minimálně ukončené střední vzdělání s maturitou a věk 25 let.

Hodnocení znalostí a postup do vyšších ročníků

Během prvního a druhého ročníku bude student absolvovat 4 znalostní testy, jejichž průměrné hodnocení nesmí přesáhnout celkovou známku 2.5.
Souhrnný výsledek znalostí si bude možné doplnit v individuální konzultaci.
Ve třetím ročníku bude student prokazovat své dosažené znalosti na základě praktických cvičení. Pokud student nebude přítomen praktické části v konkrétním víkendu, je opět možné nabídnout náhradní termín praktické výuky po individuální domluvě.

Školné

V prvním ročníku 34 000 Kč na rok
Ve druhém ročníku 38 000 Kč na rok
Ve třetím ročníku 42 000 Kč na rok.

Školné zahrnuje honoráře pro lektory, administraci spojenou s chodem školy, vstupní pohovory, vyhodnocování zkušebních testů a postupu do vyšších ročníků, školící materiály, poskytnuté odborné texty, náklady na pronájem vzdělávacích prostor.
Platbu školného je potřeba uhradit vždy před zahájením dalšího ročníku. A to v plné výši nebo rozdělenou do dvou splátek na účet pořádající organizace.
Individuální konzultace nejsou zahrnuty v ceně školného.

Časový plán

Každý ročník bude mít 160 vzdělávacích hodin, což je 8 víkendů po 20 hodinách.
(Pá 4 h., So 8 h., Ne 8 hodin)

Rozpis víkendů

pá 30.09.2022 - ne 02.10.2022
pá 04.11.2022 - ne 06.11.2022
pá 09.12.2022 - ne 11.12.2022
pá 13.01.2023 - ne 15.01.2023
pá 10.02.2023 - ne 12.02.2023
pá 14.04.2023 - ne 16.04.2023
pá 12.05.2023 - ne 14.05.2023
pá 09.06.2023 - ne 11.06.2023

Maximální povolená absence za jeden ročník je 28 hodin s tím, že student si učivo doplní.

Počet studentů

Maximální počet účastníků přijatých do prvního ročníku je 45 osob. Předpokládáme, že do dalších ročníků nepostoupí všichni z ročníku předcházejícího. I tomu je přizpůsoben plán studia, abychom se mohli s větší aktivitou věnovat účastníkům vyšších ročníků. Se zvyšujícími se nároky na dosažené znalosti bude větší individuální prostor pro účastníky studia.

Co nezískáte

Oficiální „papír“ ve smyslu akreditace školského systému.
Naším cílem není zařazení do oficiálního systému, ale vystoupení z něho a vytvoření systému vlastního a ryze funkčního. Obdržíte „soukromý“ certifikát o úspěšném zvládnutí studia v daném rozsahu.
Pokud s touto filosofií souhlasíte, jste vítáni.

Místo studia

Hlavní město Praha. Přesná adresa bude sdělena přijatým zájemcům do konce září 2022.

Vedoucí lektor a garant vzdělávání

MUDr. Jarmila Klímová

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, dvouatestovaný psychiatr.

25 let praxe v oboru psychosomatiky, 12 let lektorka vzdělávání pro laickou i odbornou veřejnost.

Autorka tří knih s psychosomatickou tématikou.

Více o lektorce na jarmila-klimova.cz

Pořadatel

Progressive consulting v.o.s.
Komenského 79, Černošice
IČO: 27108848, DIČ: CZ27108848
A 49190 vedená u Městského soudu v Praze

Číslo účtu pro platby v CZK
2501310540/2010

Číslo účtu pro platby v EUR
IBAN: CZ66 2010 0000 0026 0188 5288
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX